Đồng hồ hiển thị xe 2 , 3, 4 bánh

đồng hồ hiển thị (3)_result

250,000

Chức năng: Hiển thị mức năng lượng 60v, báo đèn sáng, báo xi nhan, báo tốc độ

Ứng dụng : Làm xe 2 bánh, 3 bánh, 4 bánh

Product Description

đồng hồ hiển thị (1)_result đồng hồ hiển thị (2)_result đồng hồ hiển thị (3)_result