Má phanh cho loại nồi phanh 180mm

MÁ PHANH 180mm loại 2 (2)_result

85,000

Lưu ý có 2 loại khác nhau!

Product Description

Loại 1

má phanh 180mm loại 1 (1)_result

Loại 2

má phanh 180mm loại 1 (2)_result

MÁ PHANH 180mm loại 2 (1)_result MÁ PHANH 180mm loại 2 (2)_result