Nhông đầu động cơ lớn răng 630

nhông 630-14 3

95,000

Product Description

nhông 630-14 2 nhông 630-14 3 nhông 630-14

Có hai loại 12 răng và 14 răng, 12 răng 90k, 14 răng 95k

Các loại động cơ lắp được!!!

đcơ 60-72v 2200w_result 72v3000w 2 WP_20150731_001_result