Chiều dài các cỡ từ 90 – 1m1

Tải trọng max 1000kg đến 1500kg