Lưu ý phân biệt với loại xe máy từ 125cc trở lên ở chỗ lỗ cốt nhông của xe máy là 19mm, của máy 110cc là 17mm. Một số hãng xe cũng 100cc nhưng lại có lỗ cốt nhông trước 19mm như yamaha…khách hàng nên đo trước hoặc hỏi shop trước khi mua.