Khớp cardan kép có thể được dùng làm khớp nối motor, khớp nối tay lái vô lăng hay truyền động không cùng hướng.

Các kích thước như hình ảnh