Khớp cardan kép ( khớp nối trục) có thể được dùng làm khớp nối motor, khớp nối tay lái vô lăng hay truyền động không cùng hướng.

Các kích thước như hình ảnh, chất lượng thép chịu lực siêu bền siêu khỏe.